Te dhena teknike te Kabinave Modulare

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE KABINAVE
KUSHTET E TERMETEVE Shkalla e pare
KUSHTET KLIMATERIKE E pershtatshme per zonen klimaterike te 3te
NGARKESA NE DEBORE 80 Kg/m²
SHPEJTESIA E ERES 80 Km/ore Produkti duhet te jete i fiksuar ne toke.
PJESET METALORE ST 37 metal i galvanizuar.
STENDE ÇIMENTOJE TS EN 634-2 Stende Çimentoje - Klasi "B" i reagimit ndaj zjarrit
IZOLIMI TS EN 13165 - Shkume Poliurethane - Klasi "B" i reagimit ndaj zjarrit
KAPACITETI I NGARKIMIT TE SHASISE 200 Kg/m²
DYSHEMEJA
SISTEMI Aplikohet ne ndertime çeliku me forme specifike dhe pjese profili te galvanizuara te mbeshtetjes teke. Zona, ku kabina do te vendoset duhet te jete e sheshte.
SHTRESA MBULUESE E DYSHEMESE PVC Mineflo me trashesi 2.5mm perdoret si mbulese dyshemeje ne stendat e çimentove pa ere dhe kundra zjarrit me nje trashesi prej 16mm si mbulese e dyshemese se kabines.
MURI I JASHTEM
SISTEMI SHABLLON Kallepe alumini dhe ndertim çeliku me forme specifike. Kabina eshte e perbere nga panele sanduice Poliester duke shtypur brenda kallepet nepermjet nje teknologjie automatike prodhime e cila eshte e vetme ne llojin e saj. Gazi tretes hiqet nga paneli sanduic ne 50'C.
SISTEMI I PRODHIMIT TE KABINAVE Prodhohet nga fibra xhami te perforcuara me material poliester si panel sanduic me mur te dyfishte poliurethan qe eshte pjekur ne 50 grade. Pas vidimit te paneleve modular me forme specifike se bashku, shtohet dhe silikoni i neutralizimit anti bakterial, qe mbron kabinen ndaj ujit, bores, pluhurave, insekteve dhe bakterieve. Gjithashtu i jep kabines nje strukture jetegjate dhe higjenike.
MBULESA E SIPERFAQES SE JASHTME Rezistent ndaj radiacionit ultraviolet, me material poliester, me ngjyre te bardhe, nje xhel specifik i perbere nga akrilik izoftalik eshte perdorur, qe i jep kabines tipare kundra ndryshkut, grryerjes dhe e ben ate te pastrueshme me uje.
MBULESA E SIPERFAQES SE BRENDSHME Rezistent ndaj radiacionit ultraviolet, me material poliester, me ngjyre te bardhe, nje xhel specifik i perbere nga akrilik izoftalik eshte perdorur, qe i jep kabines tipare kundra ndryshkut, grryerjes dhe e ben ate te pastrueshme me uje.
IZOLIMI I MUREVE Densitet 40 trashesi 35mm, shkuma poliuretane eshte e injektuar duke perdorur makineri Italiane 140 bar.
MURI I BRENDSHEM
SISTEMI Prodhuar si panele me forma specifike qe jane te perbera nga fibra xhami GRP te perforcuara me poliester dhe te injektuara me shkume poliuretane te ngurte.
MBULESA E SIPERFAQES SE BRENDSHME Panelet e perbere jane te formuar nga akrilik special Isoftalik me ngjyre te bardhe (fluoreshente) me xhel mbulues dhe xham fiber te perforcuar me poliester.
IZOLIMI I MUREVE Shkuma e ngurte poliuretane e gjenerates se re me densitet 42 eshte injektuar me trashesi 35 mm duke perdorur makina te presionit te larte ne panele, e cila siguron izolim cilesor te zerit.
SPECIFIKIMET E PERGJITHSHME TE MUREVE TE JASHTME
Siperfaqet e jashtme e te brendshme te paneleve te Kabinave Karmod jane te prodhuara nga nje material xhelatinoz mbulues me ngjyre te bardhe qe eshte rezistent ndaj temperaturave midis -50 dhe +60 grade. Panelet e brendshme dhe te jashtme jane rezistente ndaj kushteve te motit dhe kane tipare kundra grryerjes. Panelet e kabines jane te pastrueshme me uje, te pandryshkshem, kundra kalbjes dhe te lehte per tu pastruar.
ÇATIA
SISTEMI I ÇATISE Prodhohet nga fibra xhami te perforcuara me material poliester si panel sanduic me mur te dyfishte poliurethan. Pas vidimit te paneleve modular te çatise me forme specifike se bashku me ane te bulonave te mbyllura, shtohet dhe silikoni i neutralizimit anti bakterial, qe mbron kabinen ndaj ujit, bores, pluhurave, insekteve dhe bakterieve. Gjithashtu i jep kabines nje strukture jetegjate dhe higjenike.
IZOLIMI I ÇATISE Injektohet shkume poliuretane me densitet 42.
MBULESA E SIPERFAQES SE BRENDSHME Rezistent ndaj radiacionit ultraviolet, me material poliester, me ngjyre te bardhe, nje xhel specifik i perbere nga akrilik izoftalik eshte perdorur, qe i jep kabines tipare kundra ndryshkut, grryerjes dhe e ben ate te pastrueshme me uje.
MBULESA E SHTRESES SE JASHTME Rezistent ndaj radiacionit ultraviolet, me material poliester, me ngjyre te bardhe, nje xhel specifik i perbere nga akrilik izoftalik eshte perdorur, qe i jep kabines tipare kundra ndryshkut, grryerjes dhe e ben ate te pastrueshme me uje.
DYER
DERE E JASHTME Dere e bardhe PVC me kyc spanjoll. Permasat jane 71,5*184,5cm dhe me nje xham dere 4mm te gjere. Nese nuk ka kerkesa nga klienti dyert prodhohen ne ngjyre te bardhe.
DRITARE
DRITARE E perbere nga nje kornize alumini me ngjyre te bardhe me mbulese pudre. Nese nuk ka kerkesa nga klienti, kornizat prodhohen ne ngjyre te bardhe.
XHAM Perdoret xham i shkrire me trashesi 4mm. Kjo behet ne menyre qe te mbrohen njerezit ne kabine ne rast se demtohet dritarja.
BOJA
PJESET METALORE Per shasine perdoren profile çeliku te galvanizuar me trashesi 1.5mm me permasa nga 150 * 150 deri ne 270 * 270. Per kabine me permasa mbi 270 * 270 shasia eshte e bere nga profile dhe aplikohet nje mbulese e thjeshte boje Rapid.
"INSTALIMET ELEKTRIKE (Te mbledhura ne mbulesen e qoshes se brendshme)
KABLLO Perdoren kabllo NYM 3x2.5 per energji elektrike 2000W 220 Volt, dhe kabllo te certifikuara TSE (Instituti i standarteve Turke) 2x1.5 i klasit te pare per kabllo.
SIGURESA Perdoren siguresa te certifikuara TSE, te klasit te pare 16 Amper.
NDRIÇIM DHE PAJISJE Perdoren pajisje te klasit te pare, te certifikuara TSE.
PRIZA DHE ÇELESA Perdoren pajisje te klasit te pare, te certifikuara TSE.
SISTEMI SANITAR(i montuar ne siperfaqe)
MALLRA SANITARE Perdoren pajisje te klasit te pare, te certifikuara TSE.
TUBACIONE TE UJIT TE PASTER Perdoren pajisje te klasit te pare, te certifikuara TSE.
TUBACIONE TE UJIT TE PISET Perdoren pajisje te klasit te pare, te certifikuara TSE.
AKSESORE ME ZGJEDHJE
Bufete, tavolinat, raftet, lavamanet, grilat, freskueset e ajrimit, ndareset e brendshme dhe WC jane aksesore te mundshem qe mund te shtohen sipas kerkesave.
DERGESA
Ne raste kur eshte e pamundur ngritja me krane, perdoren shasi specifike te cilat lejojne transportin me pirunj. Mjeti duhet te afrohet deri ne vendin ku ndodhet zona e shkarkimit te kabines.
Teknologjite e prefabrikuara te ndertimit Karmod ka te drejten e modifikimit ne Specifikimet Teknike.
 

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail