Asembilimi i shpejtë, transport i lehtë, kontenierë të paketës së sheshtë Kontenierët e kondicionuar të Karmod-it prodhohen nga teknologjia e padhunshme dhe janë të lehtë për t'u transportuar dhe mund të montohen në një kohë shumë të shkurtër. Karmod po prodhon të dy kontenierët standardë 2.3x5.95 m dhe 3x7m plotësisht sipas standardeve ndërkombëtare. Këto kontenierë transportohen plotësisht të asgjësuar ose të montuar pa ndonjë saldim të bazuar në sistemin e bulonave dhe bulonave.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail