WC dhe dush të prefabrikuara

Karmod është një markë mbarëbotërore, duke prodhuar WC dhe dushe të prefabrikuara sipas standardeve ndërkombëtare. Ne ofrojmë zgjidhje për WC dhe dush për të gjitha llojet e objekteve publike sociale, punimeve të ndërtimit, minierave, fushave të naftës, panaireve ndërkombëtare, parqeve, kopshteve, organizatave sportive, në sektorin e turizmit, vendeve të ndërtimit të rrugëve etj. Karmod po përdor vetëm materiale të certifikuara të cilësisë për prodhimin e tualeteve portativë të prefabrikuara dhe njësive të dushit. Ne po prodhojmë konfigurime të ndryshme të njësive të WC dhe dushit sipas standardeve ndërkombëtare të cilësisë.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail