Njësi te Akomodimit të Emergjencave

Mënyra e saktë për të realizuar projektet tuaja komerciale shpejt Fshatrat e prefabrikuara të festave janë një zgjidhje multi-qëllim për strehim të përhershëm të përballueshëm me instalim të lehtë Ofron një fleksibilitet të projektimit edhe në turizëm termik dhe projekte turistike.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail