Shtëpi kontenierëve

Një kontenier i gatshëm në vetëm një ditë Shtëpitë portative të Karmodit të kontenierëve janë bërë prej çeliku të galvanizuar sipas dizajnit të klientit për të përshtatur çdo Projekt dhe mund të montohen gjithsesi shpejt dhe me lehtësi. Shtëpitë e kontenierëve mund të jenë ose një ose dy katëshe. Shumica e klientëve tanë preferojnë 2 kontenierë të kombinuar prej 42m2 me dimensione 600x700x240. Shtëpitë e Paketës së Kontenierëve të Karmodit janë të besueshme, të sigurta, ekonomike, të pajisura vetëm me materiale të cilësisë së lartë, duke përfshirë pajisjet elektrike dhe sanitare, dritaret, dyert, materialet e izolimit etj. Përveçse janë shumë të qëndrueshme, shtëpitë e kontenierëve nuk kërkojnë miratime nga shumica e autoriteteve lokale. Gjithashtu, mund të rikthehet lehtë në çdo vend tjetër.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail