Ndërtesat ushtarake të prefabrikuara

Ne prodhojmë ndërtesa të sigurta për sigurinë e punonjësve tuaj ... Ne ofrojmë zgjidhje ndërtimi për ndërtesat e prefabrikuara ushtarake me avantazhet e prodhimit të shkurtër dhe instalimin e shpejtë. Ndërtesat tona mund zhvedosen në vende të tjera në sajë të sistemit të saj të heqshëm. Ndërtesat tona modularë japin zgjidhje të veçanta për të lëvizur trupat e mekanizuara, forcat paqeruajtëse të OKB-së, NATO-n dhe shoqatat e tjera të ngjashme. Duke marrë parasysh standardet ndërkombëtare gjatë përgatitjes së ndërtesave tona të prefabrikuara, ne gjithashtu konsiderojmë mundësitë dhe aplikimet e veçanta sipas standardeve të ushtrive kombëtare.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail