Punishte dhe kontenierë të zyrës

Zgjedhja e kompanive të mëdha me 8 tiparet superiore Kontenierët të gjeneratës të re që prodhohen me sistem të zbrazur plotësisht të vidave dhe rrufe në qiell janë zgjedhja e parë e projekteve të mëdha me 8 karakteristika të pazgjidhura. Karmod New Gjenerimi kontenierët janë 30% më pak emetime të karbonit, 100% e riciklueshme eko-miqësore dhe gjithashtu kanë përparësi të prodhimit të shpejtë, instalim praktik, avantazh plotësisht i demontuar që mundësojnë grumbullimin-çmontimin në mënyrë të përsëritur. Me sistemin e paneleve tona sanduiq ofron norma deri në 60% të kursimit të energjisë në ndërtime modulare, strukturat tona të reja gjeneruese ofrojnë zgjidhje për kampet e punës dhe zyrën e administratës.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail