Ndërtesat e prefabrikuara të punishteve

Ndërtesat e prefabrikuara të punishteve
Vende të veçanta të rehatshme për hapësirë të madhe pune Ne prodhojmë ndërtesa të prefabrikuara të punëtorëve që ofrojnë zyra të veçanta të rehatshme dhe zona rekreative për punëtoritë ku ka kushte të vështira pune. Çdo ndërtesë ka një strukturë të lartë të sigurt dhe është e diferencuar me karakteristikat unike të saj si prodhimi i shpejtë në kohë të shkurtër, instalimi i shpejtë i gatshëm për përdorim dhe çmimet ekonomike. Zgjidhjet tona të prefabrikuara të punëve që janë prodhuar sipas standardeve ndërkombëtare përfshijnë ndërtesa të tilla si zyrat e menaxhimit dhe teknikave, konviktet, sallat e ngrënies, kuzhinë, laborator, lavanderi, zona rekreative, njësitë infermierore dhe mjekësore, vendet e adhurimit, restorantet dhe kafenetë, WC dhe dush njësi.

WhatsApp

Na Thirrni

E-mail